Thư ngỏ

Kính gi Quý Khách hàng!

Lđầu tiên, thay mt Công Ty TNHH Thương mi & Đầu tư Vân Anh, tôi xin chân thành gđến Quý Khách hàng li chào trân trng cùng vli chúc Sc khe, Thành công và Thnh vượng!

Là Doanh nghip hođộng trong lĩnh vực thương mi và đầu tư, có tr s ti Hà Ni, Công ty TNHH Thương mi & Đầu tư Vân Anh hin là Nhà cung cấp đa dng các mt hàng và dch v vi các th phần định và lâu dài c  trong nước, khu vc và Quc tế.

T mt doanh nghip vi quy mô nh  nhng ngày đầu thành lp, bng nỗ lc không ngng và ý chí vươn lên, cùng vi chiến lược phát trin nhân lc và vt lc bài bnđội ngũ cán b và cơ s vt cht ca Vân Anh  thđim này đủ năng lđáp ng các yêu cu ca hođộng sn xut kinh doanh ca Doanh nghip mt cách định và lâu dài, đáp ng các nhu cđa dng ca mi khách hàng. Vân Anh hiđã tr thành Nhà cung cp có uy tín và tin cđối vi các đối tác và ngoài nước. Sau hơ7 năđặt nhng nn móng đầu tiên ca s phát trin, Vân Anh đã và đang tiếp tục khẳng định được thương hiu của mình trên thương trường trong nước, trong khu vc và trên Thế gii.

Trong giai đon này, nhn thđược nhng khó khăn ca các Doanh nghip Vit Nam trước xu thế hi nhp Quc tế và các tha thun v Gia nhp WTO, Vân Anh đã có s thay đổi căn bn v chiến lược phát triđể mt mđảm bo vượt qua được nhng cnh tranh ngày càng khc lit hơca th trường trong tương lai và đồng thi mt mduy trì các giá tr căn bn mang tính nhân văn luôn đượđề cao trong các hođộng ca Doanh nghip. Mt trong các giá tr đó là: “Bng hết kh năng ca mình, Vân Anh luôn luôn cam kết mang đến cho mi Khách hàng sự hài lòng tối đa bằng các sản phẩm chất lượng cao, đúng tiến độ, giá thành hợp lý, cơ chế thanh toán linh hot, nhanh gn và dch v tn tình, chu đáo. Sự hài lòng của Quý Khách chính là thành công của Vân Anh”.

Mt ln na, xin chân thành cơn tt c các Quý Khách hàng đã tín nhim và hợp tác với chúng tôi trong thi gian qua. Hy vọng, Vân Anh đã, đang và s luôn tích cđóng góp mt phần nh bé vào sự thành công ca Quý Khách hàng.

Rất mong được hợp tác lâu dài vi Quý Khách hàng.

Trân trọng kính chào

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Trần Thị Quỳnh Anh