(Tiếng Việt) Chương trình Đào tạo “Tổ trưởng SX chuyên nghiệp” tại Công ty CP. Bóng đèn Phích nước Rạng Đông và Công ty Mía Đường Sơn Dương

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.