Chương trình Đào tạo “Phương thức Sản xuất tinh gọn” tại Công ty CP. Phân bón Dầu khí Cà Mau và Công ty TBS Sông Trà

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.